Peru Archive

Peru

Machu Picchu

Machu Picchu jest jednym z najpopularniejszych i najcenniejszych zabytków w Peru. Jest to najlepiej zachowane miasto Inków. Położone na wysokości 2090-2400 m n.p.m. Machu Picchu zostało wybudowane w drugiej …